sevgi

Her müridin Allah yolunda olan şeyhine saygı göstermesi, hizmet etmesi, kurallarına uyması, Allah’ın bildiği hiçbir şeyi ondan gizlememesi gerekir. Mürid, hürmeti devam ettiği süre şeyhine hizmet etmelidir. Kalbinden hürmet düşerse artık onun yanında bir an bile kalmamalıdır çünkü böyle bir durumda mürid şeyhten yararlanamaz, aksine ondan zarar görür. Zira sohbet, saygıyla birlikte fayda sağlayabilir. Şeyhe hürmet tekrar kalbine döndüğünde ise şeyhe hizmet eder ve ondan yararlanır.

Kaynak: Fütûhât-ı Mekkiyye / Muhyiddin İbn-i Arabî (k.s)

Konuyla alakalı aşağıdaki yazılara göz atabilirsiniz:

Bazı İnsanlar Velilerden Neden Faydalanamazlar?

Şeyhinin Rızasını Alan Ve Alamayan Müridin Durumu

Üstadına Hürmet Eylemeyen Sanatında Bereket Bulamaz, Talebesi Olmaz

Reklamlar