Rasûlullah (s.a.v) şu duayı çok yapardı:

“Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!”

Hz. Enes (r.a) bir gün kendisine:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedi. O (s.a.v) şöyle cevap verdi:

“Evet! Kalpler Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.4, Kader 7, h.2140

Kaynak Kitap: Miftâhu’t- Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar