gizemli gül

Zahirdeki güzel edep, batındaki edebin görüntüsüdür.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd