Seninle gönül cennet olur, benimle cehennem..

Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar