sığınak Allah (c.c)

Hz. Âişe (r.anhâ)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sizden birine şeytan gelir ve: “Seni kim yarattı?” der. O da: “Allah!” diye cevap verir. Bunun üzerine şeytan: “Allah’ı kim yarattı?” der. Sizden biri böyle bir şey hissederse, ben Allah’a ve Peygamberine inandım, desin. (Böyle derse) şüphesiz ki şeytan ondan uzaklaşır.”

Hadis Kaynak: Müsned, c.6, s.257, et-Terğib vet-Terhîb, c.3, s.464, Hikmet Yy; Müslim, İman, h.212 (134).

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar