inşallah

Mürid o kimsedir ki, evveli ilim, ortası amel, ahiri mevhibe-i ilâhi olmalı…

Kalbi sâfî olmalı…

Zahiri ve bâtını, Allah’ı düşünmek olmalı…

Cem’i dünyadan uzak olmalı…

Daima müteveccih-i Rab olup Allah’ın görüyor olduğunu bilmiş olmalı…

Nezdinde altın ile çerçöp bir olmalı…

Yer gibi olup üzerinde her türlü ibadet ve kabahat olduğu halde cümlesini gizlemiş olmalı…

Her fert üzerine bulut gibi gölge olmalı…

Yağmur gibi olmalı ki, her nesneye su vermiş olsun…

Her türlü menhiyattan sakınmış olmalı…

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar