renkli gül

İbni Mes’ud (r.a) der ki

“Resul-i Ekrem (sav)’e salâvat getirdiğinizde güzel getiriniz. Çünkü siz, bunun O’na arz edilebileceğini bilmiyorsunuz.”

Ashab, bize de öğret, dedi.

İbni Mes’ud:

“Allah’ım! Salâvatımı, rahmetini ve bereketlerini Peygamberlerin efendisi, müttakilerin imamı ve nebilerin sonuncusu, kulun, resulün, iyilik önderi, hayır kılavuzu ve rahmet Peygamberi üzerine ihsan eyle. Allah’ım! Öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği Makam-ı Mahmud’a onu ulaştır. Allah’ım, İbrahim’e ve yakınlarına ihsanda bulunduğun gibi Muhammed’e ve O’nun âl ve etbaına ihsan eyle. Şüphesiz ki, övülmeye layık sensin ve yücelik sana aittir. Allah’ım! İbrahim’i ve âlini mübarek kıldığın gibi Muhammed ve âlini de mübarek kıl. Şüphesiz ki, övülmeye layık sensin ve yücelik sana aittir.”

Hadis Kaynak: İbni Mâce, c.1, h.906; Müsned-i Ebî Ya’la, c.9, h.5267

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar