güllü yol

Rabıta bir esastır ve dört kısımdır:

Birinci kısım: İlk intisap eden salik, şeyhinin huzurunda dizbediz oturur gibi kıbleye müteveccih olmalıdır. Kalbini bir boş kaba benzeterek şeyhinin kalbinden gelen Feyz-i İlâhî’nin kendi kalp kabına aktığını, gönlünün ve kalbinin bu feyzle dolduğunu düşünmelidir. Bu misali kıyas ederek beş dakika veya onbeş dakika veya yarım saat böyle devam ettirir. Sonra bu huzuru bozmadan dersini okumağa başlar.

İkinci kısım: Mürid, şeyhini bir çadır misali tutup kendini o çadırın içinde imiş gibi kabul eder. Her taraftan Feyz-i İlâhî’nin o çadıra aktığını, bundan da istifade ettiğini düşünerek yarım saat veya bir saat öylece Feyz-i İlâhî’yi bekleyip dersini okumalıdır. Veya şeyhinin ruhaniyetini elbise olarak kabul edip onun içerisine girmiş ve koltuğu altına gizlenmiş, daima onunla beraber olduğunu düşünerek rabıtasını yapmalıdır.

Üçüncü kısım: Mürid, şeyhinin ruhaniyetini büyük bir deryaya benzeterek kendini bir damla kabul edip o denize gark olduğunu tahayyül etmeli. Böylece feyz-i İlâhî’yi bekleyip dersini okumağa başlamalıdır.

Dördüncü kısım: Sâlik her gezip oturduğu yerde şeyhinin eli altında olduğunu hatırından çıkarmayıp daima huzurunda oturur gibi olmalıdır. Bir miktar ilerlemiş salik, şeyhinin ruhaniyetini bir elbise veya elbisenin çeşitleri olarak kabul edip, onu giyip dolaşıyor gibi hareket etmeli ve böylece Feyz-i İlâhî’yi bekleyip dersini okumalıdır.

Sâlike bu usûllerin hangisi daha kolay olursa öylece devam eder.

Uyumak istediği zaman şeyhinin ayakları üzerine başını koyarak orada yatıp uyuya. Zâhiren selâmette olduğu gibi bâtınen de saadette ola…Bi-iznihî Subhânehü Teâlâ

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar