bardağın üzerindeki bulut

Ebû Saîdi’l-Hudrî (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Resûlullah (sav) ayakta su içmekten men etmiştir.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.2, s.1600, Eşribe 114 (2025)

Hz. Enes (ra) “Resûlullah (sav) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine: “Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu. “Bu daha şiddetle yasaktır!” (dedi ve şöyle) devam etti: “Bu daha şerli, daha kötü!”

Hadis Kaynak: Müslim, c.2, Eşribe 113 (2024); Tirmizî, c.4, Eşribe 11, h.1879

“Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah’a hamd edin.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.4, Eşribe 13, h.1886

Müslim ve Tirmizî’nin rivayetlerinde şu ziyade vardır:

“Resûlullah (üç solukta içer, böyle içmenin) daha doyurucu, (hastalıklara karşı) daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi.”

Hadis Kaynak: Buhârî, Eşribe 26; Müslim, c.2, Eşribe 121 (2028); Tirmizî, c.4, Eşribe 13, h.1885

“Biriniz su içerken su kabına nefes etmesin.”

Hadis Kaynak: Buhârî, Eşribe 25; Müslim, c.2, Eşribe 122 (267); Tirmizî, c.4, Eşribe 16, h.1888; Nesâî, Tahâret 42.

İçilen her ne olursa olsun, üç nefeste içmek gereklidir. Böyle davranmak insanlık âdâbıdır. Dinlene dinlene içmek daha doyurucu, kandırıcı, şifa vericidir.

Tıbbi yönden tek nefeste su içmenin zararları şöyle tarif ediliyor: Tek yudumda suyu içince, soğuk sıcakla karşılaşır, midede buhar meydana gelir. Bu ise, midenin hastalanmasına sebep olur. Böbreklerin de taşlanmasına yol açar.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar