kalpte Allah (c.c)

Resûl-i Ekrem (s.a.v) efendimizin, Allahu Zülcelâl Hazretleri ile refik olmayı talep ettiği şu duayı evliyâullah dilinden düşürmemiştir:

Allahümmağfirlî verhamnî ve el-hıknî bir-rafîki’l-a’lâ.

Anlamı: Ey Allah’ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Beni Refîk-i A’lâ’ya (en yüce dosta) erdir.

Hadis Kaynak: Müsned, c.6, s.231

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar