Kabede kadın

Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

“İnsanlara haccı ilan et.” / Hac Sûresi, ayet 27

Allahu Teâlâ bu emri İbrahim aleyhisselâma vermektedir. Daha açık manası ile şöyle buyurmaktadır:

“Ey İbrahim, kendi zürriyetinden ve diğerlerinden mümin olanları hacca davet et.”

Daha sonra şöyle buyurdu:

“Onlar yaya olarak ve develere binmiş olarak sana geleceklerdir. Hem de uzak yerlerden, uzun yollar kat ederek..” / Hac Sûresi, ayet 27

Allahu Teâlâ’nın bu emri İbrahim aleyhisselâma vermesi, onun Kâbe-i Muazzama’yı yapıp bitirdiği zamana rastlar. Binayı bitirdikten sonra şöyle dedi:

“Allah’ım, buraya kim gelebilir ki?”

Bunun üzerine Allahu Teâlâ ona üstteki emri verdi, insanları hacca çağırmasını bildirdi. Bu emri alan İbrahim aleyhisselâm Ebu Kubeys dağına çıktı. Bu dağın eteğinde Safa tepesi vardır. Orada en yüksek sesi ile şöyle seslendi:

“Ey insanlar, Rabbınızın emrini kabul edin. Allah size beytini hac etmeyi emrediyor.”

İbrahim aleyhisselâmın bu sesini mümin olan kadınlar ve erkekler duydular. Hatta erkeklerin belinde, kadınların rahminde olanlar dahi duydular. Bugün hac esnasında yapılan telbiye, İbrahim aleyhisselâmın çağrısına cevaptır. Onların hemen hepsi de:

“Lebbeyk..(Emrine geldik..)” diye cevap vermişlerdir.

O gün İbrahim aleyhisselâma olumlu cevap verenlerin hemen hepsi, burada iken Kâbe-i Muazzama’ya gidip haccetmeden ölmezler…

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar