gül resmi

Ebu Hüreyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Arefe günü öğlen ile ikindi arasında dört rekat namaz kılınır. Bu namazın her rekatında Fatiha sûresinden sonra 50 kere İhlas suresi okunur.

Allahu Teâlâ, bu namazı kılan kimselere şu ihsanları yapar:

Kendisi için bir milyon sevap yazar.

Kur’an’da bulunan her harf sayısı kadar, onun için cennet derecesini yükseltir. Bu derecelerden birinin diğerine uzaklığı beşyüz senelik yoldur.

Allahu Teâlâ o kimseyi Kur’an’daki harflerin sayısı kadar huri kızı ile evlendirir. Her hurinin yanında yetmiş bin sofra vardır ki, inci yakut işlemelidir. Her sofrada yetmiş bin çeşit kuş eti vardır. Soğuklukta kardan daha soğuktur. Tatlılıkta baldan daha tatlıdır. Kokuda miskten daha güzel kokuludur. Onun pişmesinde ne ateş vardır, ne de demir. O kimse bunları yerken ilk başta nasıl lezzet alırsa, sonunda da öyle lezzet alır. Böylece bıkıp usanmadan yer durur..

Daha sonra oradakilerin sofrasına bir kuş konar ki, iki kanadı kırmızı yakuttan, gagası altındandır. Bu kuşun kanatlarının sayısı yetmiş bin tanedir. Oraya gelen bu kuş öyle güzel bir sesle seslenir ki, onun gibisini hiç kimse duymamıştır. Şöyle seslenir:

“Merhaba ey arefe gününü ihya edenler.”

Daha sonra Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle anlattı:

“Bu kuş oradakilerin her birinin tepsisine düşer. Onun her kanadının altından yetmiş türlü yemek çıkar. O kimse bunlardan bıkıp usanmadan yer. Sonunda o kuş çırpınır, uçar gider.

O kimse kabrine konduğu zaman Kur’an’daki harflerin sayısı kadar kendisine nur aydınlığı gelir. O kimse bu nur sayesinde Kâbe-i Muazzama’yı tavaf edenleri görür.

Onun için kabrinde iken cennetten bir kapı açılır. Cennette kendisi için hazırlanan o kadar çok sevap ve ikram görür ki, dayanamayıp şöyle der:

“Rabbım, kıyameti oldur.”

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Not: Arefe gününde bu namaz yerine burada bildirilen namaz da kılınabilir, peşindeki dualar her iki namazın sonunda yapılabilir..

Reklamlar