ebru

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, Medine-i Münevvere’ye teşrif ettikleri zaman halkın senede iki bayram yaptıklarını görünce onlara şöyle dedi:

“Allah size o iki sevinçli gününüze bedel olarak iki rahmet günü ihsan eyledi ki, onlardan biri Ramazan bayramı, diğeri ise Kurban bayramıdır. Hz Allah size Ramazan bayramında üç gün, Kurban bayramında ise dört günü sevinç günleri olarak hediye etti. “

Bayram namazları için cuma namazında şart olan hallerin bulunması lazımdır. Nasıl ki cumada on iki şart varsa, bayram namazları için de o şartlar vardır. Cumadan ayrı tarafları ise şunlardır: Cumanın hutbesi farz ve namazdan öncedir, bayram namazının hutbesi ise sünnet olup namazdan sonradır. Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir, bayram namazının vakti ise , güneş bir mızrak yükseldiği zamandır. (Bu zamanı günümüzün tekniğinden faydalanarak takvimlere bakıp öğrenebiliriz.)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar