UPZZ1qgqxqho1_400

Hadis-i kutside Cenâb-ı Hak buyurur ki:

“Mümin kulum bana bazı meleklerimden daha sevimlidir.”

Hadis Kaynak: Mecmau’z-Zevâid, h. 267; Râmûzu’l-Ehâdis, s.329,h.4083

Allahu Teâlâ (c.c), mahlûkatı yarattığı vakit kendi nezdinde, arşın üstünde bulunan kitabına:

“Muhakkak benim rahmetim gazabıma galebe çalar. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir.” buyurmuştur. Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki, mahlûkat kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. Doksan dokuzu ise kıyamet günü içindir.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar