fakirlik

Rasûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

“Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntı giderirse Allah da ondan ahiret sıkıntılarından bir sıkıntı giderir. Bir kimse başı sıkışana bir kolaylık gösterirse, Allah ona dünya ve ahirette kolaylık verir. Ve bir kimse bir müslümanın günahını örtbas ederse, Allah da onun günahını dünya ve ahirette örter. Kul din kardeşinin yardımında oldukça, Allah da kulun yardımındadır. Ve her kim bir yol tutarak o yolda ilim ararsa, bu sebeple Allah ona cennete götüren bir yol müyesser kılar. Bir kavim Allah’ın evlerinden bir evde toplanarak kitâbullahı okurlar ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah onları kendi nezdindekilere zikreder. Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi hızlandıramaz.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.3, s.2074, hno:2699; Tirmizî, c.4, s.326, hno:1930

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar