zarif pembe çiçek

İmrân b. Husayn (r.a)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Bir adam Peygamber (s.a.v)’e gelerek “Esselâmü aleyküm!” dedi. Allah Rasûlü (s.a.v) selamını aldı ve “On sevap aldı.” buyurdu. Başka bir adam geldi, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah!” şeklinde selam verdi. (Rasûlullah) onun da selamını aldı ve “Yirmi sevap aldı.” buyurdu. Başka bir adam geldi, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berakâtühû!” şeklinde selam verdi, (Allah Rasûlü, onun da) selamını aldı ve “Otuz sevap hâsıl oldu.” buyurdu.”

Hadis Kaynak: Dârimî, c.2, İsti’zan 12, s.588, h.2643

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar