cimrilik

Rasûlullah Aleyhissalâtü vesselam efendimiz, dünyada fesat ve kötülüğe götüren cimrilikten ümmetini sakındırmıştır ki, ahirette kahr-ı ateş ile helâk olmasın. Zira Hz Allahu Teâlâ şöyle buyurur:

“Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte o kimseler kurtuluşa erenlerdir.”  Haşr Sûresi, âyet 9

“İki haslet vardır ki, bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.”

Tirmizî, c.4, Birr 41, h.1962

“İnsanda bulunan en şerli şey, aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.”

Ebû Dâvud, c.3, Cihad 21, h.2511

“Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.” Bir rivayette de şöyle buyurulmuştur: “Cennete ne bozguncu, ne cimri ne de başa kakıcı girer.”

Tirmizî, c.4, Birr 41, h.1963; Ebû Dâvud, c.5, Edeb 8, h.4801

“Cömert Allah’a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allahu Teâlâ cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.”

Tirmizî, c.4, s.342, Birr 40, h.1961

Rasûlullah (s.a.v) ashabına hitap ederek şöyle buyurdular:

“Cimrilik huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar da hemen cimrileşiverdiler; sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler; doğru yoldan çıkmayı (fısk-ı fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar.”

Ebû Dâvud, c.2, s.324, Zekat46, h.1698

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar