ineğe tapanlar

Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan. O ceza vermeye kâdir olduğu halde cezada acele etmez; bütün sabırlar O’nun rahmetiyle ihsan edilir. Âsilerden intikam almada acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet erteleyen demektir. Allah’ın sıfatı olarak Sabûr’un manası Halîm’in manasına yakındır. Ancak ikisi arasında şöyle bir fark vardır: Sabûr sıfatında cezanın mutlaka olacağını beklemeyebilirler. Ancak Halîm sıfatıyla Allah’ın cezasına kesin nazarıyla bakarlar. Allah, inkarcıların söylediklerinden münezzeh ve mukaddestir.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar