İbn-i Abbas (r.a)’tan rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Üç kişi İblis’in ve ordusunun şerrinden kurtulmuştur: Gece gündüz Allah’ı çokça zikredenler, seher vaktinde istiğfar edenler ve Allah’ın korkusundan ağlayanlar.”

(Kenzü’l-Ummâl, c.15, h.43343)

Onlar, hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde Allah’ın gölgesinde olacaklardır.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar