incitme

Bir insan gıybeti defederse yetmiş türlü âfât o kimseden kalkar.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -2

Reklamlar