çeşitli çiçekler

“Bir saat tefekkür, (gafilâne yapılan) bir sene ibadetten hayırlıdır.”

Hadis Kaynak: Kenzu’l-Ummâl, h.5711; Keşfü’l-Hafâ, h.1004

Hz. Ebû Bekir (r.a) efendimiz bir gün evinin sofasında iş görürken Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve kudreti hatırına gelince semâvât ve arza bakıp: “Yüce Rabbim ne güzel dikmiş, ne güzel sermiş, rengarenk çiçeklerle ne güzel bezemiş.” diyerek tefekküre daldı. Cebrâil (a.s) Rasûlullah (s.a.v)’a gelip az bir tefekküre altmış senelik ibadet karşılığı sevap aldığını beyanla, Hz. Ebû Bekir’i müjdeleyiniz, buyurdu. Rasûlullah (s.a.v) efendimiz, Hz. Ebû Bekir (r.a)’in evine kadar gelerek:

“Ya Ebâ Bekir, ne amel işledin?” diye sual etti. Hz. Ebû Bekir (r.a) cevaben dedi ki:

“Ya Rasûlallah, her şeyim sana feda olsun. Bu gün ben ne bir köle azat ettim, ne bir fakir doyurdum, ne de bir sadaka verdim. Az önce hatırıma Cenâb-ı Hakk’ın azameti geldi. Rabbimin azametini düşündüm.”

Yukarıdaki hadis-i şerif bu hadise üzerine emir buyurulmuştur. Cenâb-ı Hak (c.c) hakkıyla anlamayı ve gereğini de yapmayı lütfetsin. (Amin)

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Reklamlar