af

İbni Abbas (r.a), Rasûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, Allahu Teâlâ onun için altmış senelik namazlı oruçlu sevap yazar.

Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, onun için bin şehit sevabı verilir.

Bir kimse aşure günü oruç tutarsa, onun için Allahu Teâlâ yedi kat semadakilerin sevabı kadar sevap yazar.

Bir kimse aşure günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve onların karınlarını doyurmuş kadar olur.

Bir kimse aşure günü bir yetimin başını okşarsa, onun başındaki tüylerin sayısı kadar Allahu Teâlâ kendisine cennet derecesini artırır.”

Bu sırada Hz.. Ömer (r.a.) şöyle dedi:

“Ya Rasûlallah, Allahu Teâlâ aşure gününü vermekle bize üstünlük ihsan eyledi.”

Bundan sonra Rasûlullah (s.a.v) efendimiz şöyle buyurdu:

“Allahu Teâlâ semaları ve yeri öyle bir aşure günü yarattı.

Dağları da öyle bir aşure günü yarattı.

Yıldızları da öyle bir aşure günü yarattı.

Arşı aşure günü yarattı. Kürsiyi de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Levhi aşure günü yarattı, kalemi de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Cebrâil aleyhisselâmı aşure günü yarattı, melekleri de onun gibi bir aşure günü yarattı.

Adem aleyhisselâm aşure günü yaratıldı.

İbrâhim aleyhisselâm aşure günü doğdu. Allahu Teâlâ onu ateşten aşure günü kurtardı. Oğluna da kocaman koç fedaisini aşure günü yolladı.

Firavun aşure günü suda boğuldu.

İdris aleyhisselâm aşure günü semaya yükseldi.

Eyyûb aleyhisselâm aşure günü hastalığından kurtuldu.

İsâ aleyhisselâm aşure günü semaya yükseldi. İsâ aleyhisselâmın doğumu da aşure günü olmuştu.

Allahu Teâlâ, Âdem aleyhisselâmın tevbesini aşure günü kabul buyurdu.

Davud aleyhisselâmın günahı aşure günü bağışlandı.

Allahu Teâlâ, Süleyman aleyhisselâma mülkünü aşure günü verdi.

Yüce Rahman Rabbın arşa istivası aşure günü olmuştur.

Kıyamet de aşure günü kopacaktır.

Semadan ilk yağmur aşure günü yağmıştır.

İlk rahmet aşure günü nazil olmuştur.

Bir kimse aşure günü boy abdesti alır ise, ölüm hastalığı hariç hiç hasta olmaz.

Bir kimse aşure günü gözlerine sürme çekerse sene boyunca göz ağrısı görmez.

Bir kimse aşure günü bir hastayı ziyaret ederse, Âdem (a.s)’ın oğlunu ziyaret etmiş gibi sevap alır.

Aşure günü birine bir içimlik su veren kimse, göz açıp kapayacak kadar zaman dahi Allah’a âsi olmamış gibi olur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Not: Muharrem ayında sünnet olan oruç 9, 10 ve 11 günlerde peşpeşe tutulan oruçtur.

Reklamlar