Marifetullahı tahsil hususunda çalışınız. Gayret ediniz. Zira marifetullah Allah ile bir olmaktır. O’nun takdiri, kudreti ve ilmi ile bir arada bulunmak demektir. Marifetullah, Allah’ın fiillerinde, hükümlerinde ve takdir-i ilahisinde külli bir yokluğa ermek demektir.

Abdülkadir Geylani (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 382

Reklamlar