kabir ve gül

Azizim!

Bilesin ki, cenazeler basiret sahipleri için ibrettir. Cenaze uyarıcı ve hatırlatıcıdır. Fakat bu uyarıcılık ve hatırlatıcılık gafiller için değildir. Çünkü cenazeleri görmek gafillerin sadece gönül katılığını artırır. Çünkü onlar her zaman başkalarının cenazelerine bakacaklarını sanırlar ve kaçınılmaz olarak bir gün kendi cenazelerinin de eller üstünde taşınacağını hesap etmezler. Yahut da cenazelerinin taşınmasını yakın görmezler ve o anda cenazeleri taşınanların da öyle düşündüklerini, fakat hesaplarının yanlış çıktığını ve sürelerinin çok erken dolduğunu gözününde tutmazlar. Kendini bilen kimse, cenazeye, tabuta kendisi konmuş gibi bakmalıdır. Çünkü çok geçmeden, belki ertesi ve belki iki gün sonra tabuta girebilir.

Kaynak: Nübüvvet ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar