önce namaz

Ebu Hüreyre (r.a)’den nakledilen hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar:

Bir kimse (aşure günü) aşağıda anlatılacak şekilde dört rekat namaz kılar ise, Allahu Teâlâ onun elli senelik geçmiş, elli senelik de gelecek günahını bağışlar. Mele-i âlâda da onun için nurdan bir köşk yapar.

(Bu namazın) her rekatında:

Bir kere Fatiha sûresi okunur.

Elli bir kere İhlas sûresi okunur.

Bir başka rivayette ise bu namaz şöyle anlatılmıştır:

Dört rekat olup her iki rekatta selam verilir. Her rekatta:

Bir kere Fatiha sûresi

Bir kere Zilzal sûresi

Bir kere Kafirun sûresi

Bir kere ihlas sûresi

okunur. Namaz bittikten sonra da, Rasûlullah (s.a.v) Efendimize yetmiş kere salavat okunur.

Kaynak: Günyet’üt Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar