yavruağzı yerdeki gül

Ey ahiret yolunun yolcusu!

Evliyâullah-ı İzâm olan ehlullahın zahirlerine bakıp da manalarından gafil olma. Onları kendin gibi zannedip de haklarında sû-i zanda bulunma.

“Benim evliya kuluma harp açana ben de harp ilan ederim…” hadis-i kudsîsine ibret ile nazar eyle..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar