kitap arasındaki pembe çiçek

Azizim!

Kim mümin kardeşinin bir ayıbını örterse Allahu Teâlâ onun bu işinden dolayı bir melek yaratır. O kulun elinden tutar, o melekle beraber cennete girer. Ey nefis, has ol ki, halas bulasın. Dişi hayvana dahi bakmaktan sakın ki, şehvete sürüklenmeyesin. Kim öldükten sonra unutulmak istemezse güzel amel işlesin, isyan etmesin. Dilini başkalarını kötülemekten ve aşağılamaktan korusun. Seni metheden kimsenin şerrinden, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalısın. Çünkü Allah’tan korkandan her şey utanır. Kim Allahu Teâlâ’ya güvenir ve sığınırsa insanlar kendisine muhtaç olur. Allahu Azimüşşân’dan korkup haramlardan sakınırsa o kimseyi Hz. Allah diğer kullarına sevdirir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar