şimşek

Hz. Peygamber (s.a.v) helak edici yedi günahtan kaçınınız, buyurdu. Ashab:

“Ya Rasûlallah onlar nedir?” dediler.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz:

1- Allah’a ortak koşmak

2- Sihir yapmak

3- Haksız yere Allah’ın haram kıldığı canı öldürmek

4- Faiz yemek

5- Yetim malı yemek

6- Düşmana hücum sırasında harpten kaçmak

7- Hiçbir şeyden haberi olmayan evli, iffetli mümin kadınlara zina suçu isnad ederek iftira etmektir.” buyurdu.

Hadis Kaynak:  Buhârî, c.3, s.195, bab. 23

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar