katmerli çiçek

Tarikatın üç ameli şartı vardır:

1- Ahiretine çalışana, Allah dünyasını da verir.

2- İç dünyasını güzelleştirenin Allah dış dünyasını da güzelleştirir.

3- Allah ile kendi arasını düzeltmeye çalışanın, Allah da onunla insanlar arasındaki durumu düzeltir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar