hoş bir köşe

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Evinden dışarıya adım atan herkesin kapısında iki sancak vardır. Biri meleğin elinde, diğeri ise şeytanın elindedir. (Mümin) Allah’ın sevdiği işleri yapmak için (dışarıya) çıkarsa, evine dönünceye kadar kendisini takip eden meleğin bayrağı altında olur. (Şayet evden çıkışı) Allah’ın gazabını icap ettiren hususlar (dan dolayı) olursa, evine dönünceye kadar, kendisini takip edecek olan şeytanın sancağı altında olur.”

Hadis Kaynak: Müsned, c.2, s.323;  Kenzü’l-Ummâl, c.15, s.400, h.41550

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar