namaz ayet

Namazda vaciplerden birini terketmek tahrîmen mekruh, sünnetlerden birini terketmek ise mekruhtur. Bu demektir ki, Allahu Teâlâ yaptığımız bu hareketleri beğenmiyor. Dolayısıyla namazımız da Allah’ın beğenmediği bir namaz oluyor. Allah’ın beğenmediği bir iş acaba sahibine ne fayda sağlayabilir? Yüce Mevlâ mağfur eyleye…Amin..

Namazın mekruhlarını şöylece sıralayabiliriz:

1- Namazda beden ve elbise ile oynamak, veya rüzgarlanmak.

2- Parmak çıtlatmak.

3- Esnemek, gerinmek.

4- Zihni ve hatırı meşgul iken namaza durmak.

5- Namazda parmakları birbirine geçirmek,

6- Namazda elini böğrüne koymak.

7- Kolu sıvanmış halde namaza durmak. (Kadınlar kolu sıvalı namaza durursa namaz bozulur.)

8- Kaynaklarını yere koyup dizlerini dikerek oturmak. Erkeklerin ağızlarını, burunlarını örtmek.

9- Secdeye varırken elbisesini önden veya arkadan kaldırmak.

10- Kıraatı bitirmeden rükûa eğilmek.

11- İkinci rekatta okuduğu sure veya ayetin üstündeki sûre veya ayeti okumak. (Sadece Hanefilere göre böyledir.)

12- Başkasının yanına çıkamayacağı kılık kıyafetle namaza durmak.

13- Bile bile ayet atlamak.

14- Kıyamda sağ eli sol el üzerine, rükûda ellerini diz üstüne, otururken de uylukları üzerine koymamak.

15- Namazda gözlerini yummak.

16- Gözlerini yukarıya dikmek.

17- Secdede burnunu yere koymamak.

18- Canlı bir şeyin sureti üzerine secde etmek.

19- Ön safta açık yer varken arka safa durmak.

20- Namaz kılacağı yerde kıble tarafında, yan taraflarında canlı sureti, canlı resmi bulunmak.

21- Ateşe karşı namaza durmak.

22- İkinci rekatta birinciden uzun okumak. (Hanefilere göredir.)

23- Farz namazlarda bir şeye dayanmak.

24- Namazda insan yüzüne karşı durmak.

25- Rükuda başını dosdoğru uzatmayıp yukarıya dikmek yahud aşağıya eğmek.

26- Secdeye varırken ellerini dizlerinden evvel yere koymak, secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak.

27- Ezberinde sûre varken aynı sûreyi iki rekatta tekrar tekrar okumak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar