Nokta

Her tüccarın alışveriş sonunda kazancı vardır. Kur’an okuyanın da kazancı ziyadedir. Zira Kur’an:

Ya Rab, benim kazancım nerededir? Her amel sahibine mükafatını verdiğin gibi beni okuyanı da süsle, büyük bir ecirle mükafatlandır, der. Hz. Allah (c.c):

Onun başına keramet tacı konulacak, diye buyurur.Kur’an:

Ya Rab, ben onun için bundan daha büyüğünü talep etmiştim, deyince Hz. Allah (c.c) bu defa:

Sırtına keramet elbisesi giydirilecek, buyurur. Kur’an:

Ya Rab, rahmetini artır, der. O zaman Kur’an okuyana:

Uzat sağ elini, denilip eline Rızaullah doldurulacak.

Uzat sol elini, denilip yine Rızaullah doldurulacak. Hz. Allah bu halden razı olacak. Kur’an okuyana da:

Sen de razı oldun mu? diye sorulacak.

O da bundan mesrûr ve memnun kalacak..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar