eflatun çiçek bahçesi

Tarikata intisab eden kişi, mürşidine teslim olduktan sonra hem kendinden, hem hal varlığından hem de kendi irade varlığından geçmeli, şeyhinin emrini tereddütsüz kabul etmelidir.

Mürid, şeyhinin yanında çok konuşmamalıdır. Ona itaat Allah’a itaat, muhalefet Allah’a muhalefettir, diye düşünmelidir. Böyle yaparsa Hakk’a ulaşmanın anahtarını elde etmiş olur. Çünkü nefs-i emmareyi pir ve mürşid yola getirir. Yoksa aksi davranış ve düşünceler, müridi yolundan alıkoyar.

Bu hakka dair Şeyh Ebubekir Kettânî (Rahmetullâhi aleyh):

“Kırk yıl kalbimin kapısında bekçilik yaptım. Onu Allah’tan başkasına açmadım. Allah’tan başka her şeyi de unuttum.” demiştir.

Bu şu demektir: Kısa veya uzun süre akla bir şeyi getirmeyip sadece tevhidin anlamını düşünmek, murakabe sırrına ulaşmanın kapısını açar.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar