trenyolundaki çiçek

“Allah (Celle Celâlühû) nazarında en büyük günah, kulların en küçük günah kabul ettikleridir. Allah (Celle celâlühû) nazarında en küçük günah ise insanların yanında en büyük günah olarak kabul edilendir.”

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Cennetü’l-Bâkî’de yan yana bulunan iki mezara baktı ve çok üzüldü. Sahabe efendilerimiz sordular: “Ey Allah’ın Rasûlü, sizi üzen şey nedir?” Peygamber efendimiz: “Şu iki mezarda yatanlardır.” diye cevap verdi. “Bunlar şiddetli azap görüyorlar. Onların çok büyük günahlar işlediklerini sanmayın. (Onlar bazı şeyleri hafife alırlardı.) Birisi nemmamlık yapar (iki kişi arasında laf taşır), diğeri de küçük abdestine ehemmiyet göstermezdi.” (Tembihü’l-Gafilin, s.133-134)

Dört şey günah üstüne günahtır:

1- Günahı küçük görmek,

2- İşlediği günahla mağrur olarak sevinmek,

3- Günahı işlerken gülmek,

4- Günahta israr etmek.

Rasûl-i Ekrem (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz, Hz. Âişe validemize dedi ki:

“Ya Âişe, sakın hiçbir günahı küçük görme. Çünkü onda Allah’a isyan vardır. Küçük günahlar odun parçalarına benzer ki, o küçük çalılar toplanınca koca bir ateş meydana getirmiş olur.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Dryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar