misafire sabır

Ebû Saîd Hudrî (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu anlattı:

Rabbiniz şöyle buyurdu:

“İzzetime yemin olsun, merhamet etmeyi dilediğim bir kulu, işlediği hatalardan temizlemedikçe dünyadan çıkarmam. Bunu, cesedine bir hastalık, geçimine darlık vermek suretiyle yaparım. Yine onun bir günahı kalırsa ölümünü şiddetli kılarım ki, bana anasından doğduğu günkü gibi temiz olarak gelsin.

Azap etmeyi dilediğim bir kulu işlediği iyiliklerin karşılığını vermeyince dünyadan çıkarmam. Bunu cesedine sıhhat, rızkına genişlik vermek suretiyle yaparım. Bir iyiliği kalırsa ölümünü kolay ederim. Tâ ki, bana geldiği zaman bir iyiliği kalmasın.”

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn, syf. 622

Reklamlar