flu art

Gıybet etmekten kaçın. Bir kimsenin gıybetini yaparsan onun günahı sana gelir, senin sevabın da ona gider. Gıybet etmek zina etmekten daha şiddetli günahtır. Zira Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem):

Gıybet, zinadan daha şiddetlidir.” buyurmuşlardır.  (Kenzü’l-Ummal, h.8026)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar