kalp kolye

Niyazi Mısrî ( Kuddise s.)’dan:

Ey Allah’ım, seni sevmek ne güzeldir, ne güzeldir!

Yolunda baş ü can vermek, ne güzeldir, ne güzeldir!

***

Şol ism-i zâtını sürmek, visâlin gülünü dermek,

Cemâl-i pâk’ini görmek, ne güzeldir, ne güzeldir!

***

Sürüp dergâhına yüzler, döküp yaşı yere gözler,

Bir olsa gece gündüzler, ne güzeldir, ne güzeldir!

***

Visâlin derdine düşmek, yanup aşk oduna pişmek,

Sonunda sana erişmek, ne güzeldir, ne güzeldir!

***

Niyâzî yârini bulmak, yanında eğlenip kalmak,

Varıp bir ile bir olmak, ne güzeldir, ne güzeldir!

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar