modern abdesthane

Abdest su ile yapılan bir taharettir ki, bir kısmı yıkanan bir kısmı mesh edilen hususi bir takım azalara taalluk eder. Bu azalar dörttür: Yüzü ve dirsekleriyle birlikte elleri yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, topuklarıyla beraber ayakları yıkamaktır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

“Allahu Teâlâ, sizden birinizin abdesti olmadığı zaman abdest almadıkça namazını kabul etmez.”

Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza mesh ediniz ve ayaklarınızı iki topuğa kadar yıkayınız ve eğer cünüp iseniz gusül ediniz tamamen yıkanınız. Ve eğer hasta iseniz veya sefer halinde iseniz veya sizden biriniz heladan gelmiş ise veya kadınlarınıza dokunmuş iseniz ve su da bulamazsanız o halde temiz bir toprak ile teyemmüm ediniz, ondan yüzlerinize ve ellerinize mesh ediniz. Allahu Teâlâ sizin üzerinize bir sıkıntı vermek istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinize nimetini itmam etmek ister ki, şükür edesiniz!” (Maide Sûresi, ayet 6)

Abdestin bir takım farzları, sünnetleri, mendupları, mekruhları vardır. Yukarıdaki ayet-i kerime’de bildirildiğine göre abdestin (namaz abdestinin) farzları dörttür:

1- Yüzü yıkamak,

2- Dirsekleri ile beraber elleri yıkamak,

3- Başın dörtte birini mesh etmek,

4- Topukları ile beraber ayakları yıkamak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar