minik ev

Hz. Câbir b. Abdullah (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’tan şunları işittiğini söylemiştir:

“Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine) der ki: “Size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok!”. Ama kişi eve girerken Allah’ı zikreder, fakat akşam yemeğini yerken Allah’ı zikretmezse, şeytan (avanelerine): “Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değildir!” der. (Ancak) adam eve girerken ve yemeğe başlarken “Bismillah!” diyerek Allah’ı zikretmezse, şeytan (bu sefer avanelerine): “Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!” der.

Hadis Kaynak: Müslim, c.2, s.1598, Eşribe 103 (2018); Ebû Dâvud, c.4, s.138, Et’ime 15, h.3765

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar