dalda çiçek

Şeyh Ebû Ali Sakafî’den naklen (Tezkiretü’l-Evliyâ, s.752)

Kişi şunlardan gafil olmamalıdır:

1- Doğru konuşmak,

2- Doğru iş yapmak,

3- Dost olduğun vakit samimi olmak,

4- Emanete sadakat göstermek.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar