salavat resmi

Hz. Âişe (r.anhâ)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Her kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allaha kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.”

(Hz. Âişe) dedi ki: “Ya Rasûlallah, biz ölmekten hoşlanmayız. Hiçbirimiz de ölümü sevmeyiz.”

(Rasûl-i Ekrem) buyurdu ki: “Kastımız bu değil. Lâkin mümine ölüm gelince, o, Allah’ın rızası ve ikramıyla müjdelenir. Ona, önünde (ölümden sonra kendisini bekleyen) şeyden daha sevgili bir şey yoktur. Böylece o, Allah’a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever. Kâfir ise, ölüm kendisine gelince Allah’ın azabı ve cezasıyla karşılanır. Bu sebeple ona önünde (kendini bekleyenlerden) daha menfur bir şey yoktur. Bu sebeple Allah’a kavuşmaktan hoşlanmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.”

Hadis Kaynak: Buhârî, c.7, s.191, Rikak 41; Müslim, Zikir 15 (2683); Tirmizî, Cenâiz 67, h.1066; Nesâi, Cenâiz 10

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar