Allah cc için

İbadetin tamam olması niyetin doğru olmasına bağlıdır. Amelin tam yararlı olması da tevazudadır. Bu iki şeyin tamamı dünyada zühde dayanır. Bütün bu işlerin tamamı, ahiret işlerinde endişe duyup gayret göstermekle olur. Endişenin ve hüznün tamamı da ölümü kalben hatırlamakla ve günahları çok düşünmekle olur.

Müminin ahlakı şu on şey üzerine kurulmuştur:

1- Kalbin selameti,

2- Mal cömertliği,

3- Dilin doğruluğu,

4- Nefsin tevazuu,

5- Şiddetli hale sabır,

6- Gizli gizli ağlamak,

7- Halka nasihat,

8- Müminlere merhamet,

9- Fenayı tefekkür,

10- Eşyadan ibret almak.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar