güzel çiçekler

Hz. Câbir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Şüphesiz Allahu Teâlâ’nın meleklerinden gezip dolaşanlar vardır. (Bunlar) yeryüzündeki zikir meclislerine iner ve orada dururlar. Siz de bu cennet bahçelerine girip faydalanınız.”

Dediler ki: “Cennet bahçeleri nerededir?”

(Allah Rasûlü) buyurdu ki:

“Zikir meclisleridir. Sabah ve akşam zikrullah içinde olunuz. Nefsinize ve birbirinize Allah’ı hatırlatınız. Bir kimse Allah katındaki değer ve derecesini bilmek isterse, Allahu Teâlâ’nın kendi yanındaki değer ve derecesinin nasıl olduğuna baksın. Şüphesiz ki, Allahu Teâlâ kuluna, kulunun Allahu Teâlâ’ya değer verdiği kadar değer verir.”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar