cuma mübareği

Evs. b. Evs es-Sakafî (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim cuma günü olunca güzelce gusul abdesti alır, erkenden (mescide) gider ve hutbenin başına yetişirse, imama yakın durur, (imamı) dinler ve malâyani konuşmazsa, ona attığı her adım karşılığında bin senelik oruç, bin senelik gece namazı ve gece ibadeti sevabı verilir.”

Hadis Kaynak: Müsned, c.4, s.8; Ebû Dâvud c.1, s.246, Taharet 127, h.345; Nesâi, c.3, s.97, Cum’a 12, h.1382; İbni Mâce, c.1, İkamet 80, h.1087

“Müslümanların cuma günü yıkanmaları, üzerlerine hak olmuştur. Her biri ailesinin kokusundan sürünsün. (Koku) bulamazsa, su onun sürünme maddesi olsun. Yani hem yıkansın, hem de koku sürünsün; koku yoksa artık su (ile yıkanma)yla yetinsin.”

(Not: Kadınlar dışarı çıkarken parfüm ve benzeri koku kullanmazlar. )

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.2, Cuma 29, s.407-408, h.528

“Cuma günü kim abdest alırsa bununla (o, sünneti yerine getirmiş, fazilete ermiş) olur ve (sünneti yapmış olma) nimetine erer. Ama cuma günü kim de guslederse (bilsin ki) gusül daha faziletlidir.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.2, s.369, Cuma 5, h.497; Nesâi, c.3, s.94, Cuma 9

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar