masal kitabı

Yapılacak bir işin hayırlı olup olmadığını veya hemen yapmanın mı, yoksa tehir etmenin mi daha hayırlı olacağını anlamak için kılınan namaza denir. İki rekattır. Namazdan sonra istihâre duası okunur. İşin sonunu Allah’ın kalbine ilham etmesi istenir. İstihâre namazının birinci rekatında Fâtiha ve Kâfirûn, ikinci rekatında Fâtiha ve İhlâs okunur.

İstihâre duası şöyledir:

Allâhümme innî estehîruke bi-ilmike ves-takdiruke bi-kudratike ve es’elüke min fazlıkel azîm. Fe-inneke takdirû ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ e’lemü ve ente allâmül-ğuyûb. Allâhümme in künte ta’lemü enne hâzel emra hayrun lî fî dînî ve maîşetî ve akıbeti emrî, fî âcili emrî ve âcilihî fe-yessirhü lî sümme bârik lî fîhî ve inne künte ta’lemü enne hâzel emre şerrun lî fî dînî ve mâişetî ve âkıbeti emrî âcili emrî ve âcilihî fasrifhü annî vasrıfnî anhü vakdirliyel-hayra haysü kâne sümme ardınî bihî.

Anlamı:

Allah’ım, ilmine güvenerek senden hayır isterim, kudretine dayanarak senden güç isterim ve senden büyük fazlından isterim. Şüphesiz ki sen muktedirsin ve ben kudretsizim. Sen bilirsin ve ben bilmem. Sen gaybları çok bilensin. Allah’ım bu işin; dinim, geçimim veya sonum, şimdiki halim ve geleceğim için hayırlı olduğunu bilirsen onu bana takdir et ve müyesser eyle. Sonra onu, benim için bereketlendir. Eğer bu işin; dinim, geçimim ve sonum, şimdiki halim ve geleceğim için şer olduğunu bilirsen, onu benden çevir. Nerede ve ne zaman olursa olsun bana hayrı takdir et ve sonra beni onunla razı et ve kalbimi ona ısındır.

Âlimler dediler ki, namaz ve bu dua ile istihâre etmek müstehaptır. Bu namaz, nafile cinsinden iki rekatlık bir namazdır. Namaz kılmak imkanı bulunamazsa yalnız dua ile istihare edilir.

Geçen duaya, Allah’a hamd etmek ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selleme salât ü selam getirmekle başlamak ve yine hamd ve salâvatla bitirmek müstehaptır.

Bu istihâre bütün işlerde sünnettir. İstihâre ettikten sonra da kalbe doğan şey yapılmalıdır. Allah daha iyi bilir.

Kaynak: Gönül İncileri

Reklamlar