amin ecmain

Ümmü Seleme (r.anhâ)’den rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Peygamber (s.a.v) sabah (namazının) farzını kılıp selam verdiği zaman şu duayı okurdu:

“Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rizkan vâsi’an ve amelen mütekabbelen.”

Anlamı: Allah’ım! Ben senden yararlı ilim, güzel – helal – rızık ve makbul amel dilerim.

Sabah namazının farzını kıldıktan sonra bu duayı okuyanın sağlığı güzel olur; rızkı genişler; ameli artar, ibadet etmesi kolaylaşır ve makbul olur.

Hadis Kaynak: İbni Mâce, c.1, h.925

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar