üzümden paraşüt

Hz. Pir Abdülkadir Geylani (k.s) buyurur ki:

“Bütün amelleri araştırdım. Yemek yedirmekten daha faziletli, güzel ahlaktan daha şerefli bir amele rastlamadım. Dünya benim elimde olsa isterim ki onunla açları doyurayım. Elim deliktir, elimde hiç bir şey tutmam. Elime çok dinar (para) geçse onunla bir gece geçirmem, onu bir gece yanımda tutmam.”

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar