Kuran çeşitleri

Hz. Câbir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kabir ehline yapılan (sadaka vermek, ruhlarına Kuran okumak gibi) iyilikten üstün hiçbir iyilik yoktur. Kabir ehlini ancak mümin olan ziyaret eder.”

Hadis Kaynak: Kenzu’l-Ummâl, h.42600; Râmûzu’l-Ehâdis, h.5764

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar