çöpçüye not

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, Allah’ın emrettiği şekilde kardeş olun.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.3, s.1985, Birr 28 (2563)

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar