mekke

İmâmeti Mehruh Olanlar:

1- Kölenin imameti

2- Sünnet üzere abdest almaya gücü yetmeyenin,

3- Namazın erkânını bilmeyen cahilin,

4- Salih kişi varken veled-i zinanın,

6- Kur’an-ı Kerim’i tertil üzere okumayı bilmeyenin,

7- Gerek özre binaen gerekse sağlam olduğu halde sık sık boğazını temizlemeye çalışanın,

8- Okurken harfleri tekrar tekrar okuyanın,

9- Devamlı burnundan söyleyenin söylediği anlaşılamayacak kadar olursa,

10- Halk arasında uryan gezen, örtünmesine dikkat etmeyenin,

11- Edep yerleri açık olarak abdest alanın,

12- Halkın kendisinden nefret ettiği kimsenin,

13- Vücudunda baras illeti bulunanın, imâmeti mekruhtur.

Bu gibi kimselerin imâmetleri kerâhetle geçerlidir. Daha iyisi varsa onun arkasında namaz kılmak elbette daha güzel ve sevaplıdır. Cemaat imamın fâsıklığını bilir ve ezan okumadan o mahalleyi terk ederse bunda bir vebal yoktur. Zira fâsık imamın namazı kerâhetle caizdir. Cemaat de  kerâhetten firar ettiği için âsım olmaktan halas olur. Halk beğensin diye okumayı uzatan ve teğannî yapan imamın namazı da kerâhetten hâli değildir.

İmâmeti Geçici Olarak Mekruh Olanlar:

1- Rakı, şarap ve sarhoşluk veren içki içenler,

2- Kumar oynayanlar,

3- İmkan olduğu halde sakalsız olanlar,

4- Ta’dil-i erkâna riayet etmeyenler.

Tam olarak sünnete uyan imamın dünyası ve ahireti ma’mur olsun. Âmîn…

Kaynak: Miftâhu’l- İrşâd

Reklamlar